Rabu, 27 Juni 2007

Costume Lotud


The Lotud people are one of the Dusunic groups of Sabah. Lotud women are skilled in producing the embroidered panel called linangkit which is used to decorate the knee-length skirt, circular sash and trousers of their traditional costumes.

Busana Wilayah Persekutuan MalaysiaPakaian ini dipakai di daerah ibu kota Malaysia, yaitu Kualalumpur,Labuan Dan Putra Jaya.Pakaian ini lambang kebanggaan Malaysia.

Pakaian Tradisional Sabah


Penduduk Sabah terdiri daripada pelbagai suku kaum. Di antaranya adalah Kadazandusun, Bajau, Murut, Kedayan, Bisaya, Irranun, Rungus, Kimarang, Kwijau, Lundayeh, Ubian, Binadan, Orang Sungai, Tatana, Tagaas, Brunei, Suluk dan lain-lain.
Perbezaan diantara berbagai-bagai suku kaum tersebut adalah ketara terutama sekali dari segi bahasa, ugama, adat istiadat, corak dan pegangan hidup termasuklah pakaian tradisi mereka.
Penggunaan pakaian-pakaian tradisional tersebut boleh dilihat dari dua sudut zaman iaitu zaman klasik dan zaman moden. Di zaman klasik, pakaian-pakaian tradisional ini dipakai semasa uparaca-upacara ritual, hari perkahwinan dan sebagai pakaian seharian. Di zaman moden pula pakaian-pakaian tradisional ini hanya dipakai untuk tujuan-tujuan yang tertentu seperti di hari perkahwinan oleh pengantin lelaki dan perempuan (kadangkala juga oleh pengapit pengantin) serta untuk acara-acara kebudayaan.
Kebanyakan suku kaum di Sabah memilih hitam sebagai warna pakaian traditional mereka. Penggunaan warna hitam asalnya daripada kepercayaan bahawa warna hitam adalah lambang kekuasaan atau warna ketuhanan yang mana dapat melindungi si pemakai daripada makhluk-makhluk halus yang jahat. Ada setengah-tengah pihak mengatakan bahawa penggunaan warna hitam adalah disesuaikan dengan cara hidup dan keadaan semulajadi di waktu itu.

Pakaian Tradisional Etnis Uzbek

pakaian ini sangat unik & lucu
untuk acara yang spesial seperti pesta resepsi pernikahan,tunangan.
pakaian ini sulit di dapatkan di toko pakaian. Ini hanya bisa ditemukan ditempat khusus.

Pakaian Tradisional Suku Bugis

Pakaian ini digunakan pada acara adat resmi seperti pernikahan,sunatan, dan acara resmi lainya.Pakaian ini dapat anda temukan di daerah Bugis.Ini juga bisa anda temukan di toko tertentu.